Riksfärdtjänst Håbo kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksfärdtjänst är till för längre resor utanför kommungränsen dit färdtjänstkortet inte räcker. Riksfärdtjänst är avsett för resor till släkt och vänner, rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Om du beviljas riksfärdtjänst så betalar du en egenavgift för resan och kommunen betalar resterande del av kostnaden.


Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär vad det kostar med allmänna kommunikationer. Kommunen beslutar med vilket färdmedel resan ska göras, till exempel specialfordon, taxi, flyg eller tåg. Kommunen kan också bekosta en ledsagare som följer med på resan. För att du ska beviljas riksfärdtjänst får din funktionsnedsättning inte vara tillfällig, alltså kortare än sex (6) månader.


Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:

  • Telefonnummer till den du besöker
  • Måttangivelser och vikt på rullstol, elrullstol eller trehjulig rullstol
  • Personnummer på ledsagare och medresenärer
  • Kontaktuppgifter på fullmaktsinnehavare, god man etc
  • Kopia på fullmakten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa