Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna ett medborgarförslag
Har du en idé om hur Håbo kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag till politikerna i kommunfullmäktige.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill att kommunen ska utveckla eller förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för, till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Medborgarförslaget får bara behandla en fråga. Ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma förslag.

Läs mer om vem som kan lämna medborgarförslag och om vad som händer med ditt förslag på habo.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/synpunkter-och-medborgarforslag.html

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Håbo kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa