Orosanmälan - anmälan om barn/ungdom som far illa

LÄS MER

Lämna sidan snabbt >>

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson kan du vara anonym och då startar du e-tjänsten utan att logga in med e-legitimation.

Anmälningsplikt
Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen har följande myndigheter och yrkesverksamma skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom
  2. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen,
  3. Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
  4. De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga, eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Vad händer sedan?
När en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan, beslut fattas om en utredning ska inledas eller inte. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om detta beslut. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Kontaktvägar - råd och stöd när någon mår dåligt eller far illa.

Om du inte vill använda e-tjänsten så finns det en blankett att ladda ner och använda. Klicka på knappen "Hämta blankett".

Mottagningen barn och unga:
Telefonnummer: 0171-52931
Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag
Klockan 9.00-11.30 samt 13.30-15.00

Tisdagar
Klockan 13.30-15.00

Socialjouren nås under kvällar och helger på telefonnummer: 018-150000

Under kontorstid kan du nå Kontaktcenter på telefonnummer 0171-52500.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Som privatperson kan du välja att vara anonym.
  • Återkoppling i ärendet kan bara ges till anmälningsskyldiga.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan vi förifylla frågor med uppgifter som hämtas från andra system t.ex. Skatteverket.

Observera! Om du vill vara anonym ska du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa