E-tjänst för vatten, avlopp och avfall (ej ägarbyte)

LÄS MER

 

E-tjänster för vatten, avlopp och avfall

 

Här hittar du Håbo kommuns e-tjänster kring vatten, avlopp och avfall.

Genom att klicka på "Starta e-tjänst" öppnas en ny flik i din webbläsare som innehåller en samlingssida för ett flertal e-tjänster inom området vatten och avfall.

När du med hjälp av e-legitimation loggat in på samlingssidan finner du bland annat abonnemangshistorik för din vattenmätare och förbrukningshistorik för din anläggning. Du kan också göra en avläsning av din vattenmätare, du kan se fakturahistorik och du kan se dina tidigare ansökningar.

Det är också här du beställer ägarbytesblanketter och du kan se ett schema över planerade avfallshämtningar.

Inom området avfallstjänster kan du ansöka om att byta tömningsfrekvens, antal behållare och/eller behållarstorlek. Du kan även ansöka/beställa ändring av abonnemang (antal kärl, hämtfrekvens och storlek) samt beställa extra tömning.

Dataskyddsförordningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda e-tjänster kring vatten och avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation