Inackorderingsbidrag- ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som bor i Håbo kan ansöka om inackorderingsbidrag om du har långt till din utbildning och behöver bo nära skolan. 

Du har rätt till inackorderingsbidrag om:

  • Du går gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande vuxenutbildning
  • Din utbildning bedrivs av en region eller en kommun
  • Du är mottagen till utbildningen som sökande i första hand 
  • Du är under 20 år
  • Du studerar på heltid
  • Du behöver bo inackorderad på grund av din utbildning, till exempel på grund av en lång och besvärlig resväg (minst 3 timmars resväg per dag)

Omfattning och storlek

Ersättning för 2022 är 1610 kr per månad. 

Ersättningen betalas ut 4½ månader på höstterminen och 5 ½ månader för vårterminen. Första utbetalning sker den 26 september då även ett halvt belopp för augusti betalas ut. 

Belopp per månad baseras på kommunens basbelopp som fastställs av SCB och uppdateras vid årsskiftet.   

Ansök om inackorderingstillägg

Du ansöker inför varje nytt läsår. Nya sökande behöver bifoga ett antagningsbevis samt eventuella intyg om särskilda skäl. 

Hemkommunen beslutar  bara om inackorderingsbidrag för dig som går på en gymnasieskola som drivs av en region eller en kommun. 

Om du går på en fristående gymnasieskola, en folkhögskola eller en skolan utanför Sverige kan du ansöka om inackorderingsbidrag från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Ändrade förhållanden

Om du flyttar,  byter utbildning,  byter skola eller slutar kan det innebär att du inte längre har rätt till inackorderingsbidrag. Det är viktigt att du meddelar oss om något i dina förutsättningar ändras annars kan du bli återbetalningsskyldig. 

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Antagningsbesked (nya sökande)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa