Fristående förskola - Ägar- och ledningsprövning

LÄS MER

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare ska signera

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa