Fristående förskola, pedagogisk omsorg - Anmälan om ändring av ägar- och ledningskretsen

LÄS MER

Vid förändring av ägar- och ledningskretsen har enskilda huvudmän att senast en månad efter förändringen att anmäla förändringen till den som godkänt den enskilde som huvudman (skollagen 2 kap 5b §). 

Håbo kommun samlar in personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
barn.utbildning@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare ska signera

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa