Pedagogisk omsorg - Ansökan om rätt till bidrag

LÄS MER

Ansök om bidrag för pedagogisk omsorg. 

Den som signerar ansökan måste vara behörig firmatecknare. 

Håbo kommun samlar in personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • behörig firmatecknare signerar ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa