Fristående förskola - Ansökan om godkännande att bedriva verksamhet

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om godkännande för fristående förskola. Utöver denna e-tjänst behöver du även fylla i e-tjänst för ägar- och ledningsprövning för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Du hittar e-tjänsten på Håbo kommuns hemsida. 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan ska signeras av behörig firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa