Vuxenutbildning - Ansökan om prövning

LÄS MER

Du som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som erbjuds i kommunen och som det sätts betyg i. Detta gäller även om du tidigare fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Prövning innebär att du examineras på en hel kurs med alla kunskapskrav.

Du får ingen undervisning utan genomför endast examinationsuppgifter. Beroende på vilken kurs du har valt kan det vara prov, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga uppgifter och/eller laborationer. Håbo vuxenutbildning har upphandlat prövningar hos en extern utbildningsanordnare.

Avgift

Prövningen kostar 500 kronor per kurs. Avgiften tas ut av utbildningsanordnaren och betalas på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer.

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Frågor om ansökan

Håbo Vuxenutbildning
E-post: vux@edu.habo.se
Tel: 0171-538 40
www.håbo.se/vuxenutbildning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa