Vuxenutbildning - Beställning av betyg eller studieintyg

LÄS MER

Som studerande måste du själv begära att få betyg från vuxenutbildningen utskrivet. 

I vissa fall kan du även behöva ett studieintyg som visar perioden du har studerat .

Vi handlägger din förfrågan efter att alla uppgifter kommit till oss.

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Frågor om betyg och studieintyg

Håbo Vuxenutbildning
E-post: vux@edu.habo.se
Tel: 0171-538 40
www.habo.se/vuxenutbildning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa