Anmälan till obligatorisk lovskola 2022

LÄS MER

Obligatorisk lovskola 2022

Den obligatoriska lovskolan anordnas i juni månad för elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och för elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program.

Efter att ni har fått ett beslut  om "Rätten till att deltaga i obligatorisk lovskola" ska ni i denna e-tjänst anmäla om eleven kommer att deltaga eller inte

Det är rektorn på elevens ordinarie skolenhet som beslutar om en elev ska erbjudas lovskola.
Rektor beslutar vilka ämnen som eleven ska erbjudas undervisning i och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. Detta beslut går inte att överklaga.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ett rektorsbeslut om "Rätten till att deltaga på obligatorisk lovskola"

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa