Grundskola och gymnasieskola - ansökan om undervisning på modersmålet

LÄS MER

Anmälan till modersmålsundervisning 

Med den här e-tjänsten kan du anmäla dig /ditt barn till modersmålsundervisning i grundskolan. 

Ditt barn har rätt till modersmål om

  • barnet är folkbokfört i Håbo kommun
  •  använder sitt modersmål hemma varje dag och ha grundläggande kunskaper i språket
  • barnet tillhör någon av de nationella minoriteterna även om språket inte är det dagliga umgängesspråk i hemmet och även om barnet inte har grundläggande kunskaper i språket 

Den här e-tjänster är bara för barn som går i Håbo kommuns egna skolor. 

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa