Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan avser bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Om man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring kan man ansöka om att få hjälp med detta enligt socialtjänstlagen. Man kan ansöka om till exempel boendestöd, hjälp i hemmet, ledsagning och trygghetslarm. Mer information finns på kommunens hemsida.

Detta formulär kan kräva flera signeringar

När det är flera som ansökan gäller för, måste du som fyller i ansökan uppge personnummer, namn, e-postadress samt mobilnummer till medsökande. Medsökanden får därefter en notifikation om att även hen ska signera ansökan.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa