Gymnasieskola - Ansökan om bidrag för studier vid allmän kurs folkhögskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ungdomar som går allmän kurs på en folkhögskola  kan ansöka hos kommunen om ersättning för kostnader så som mat, litteratur och serviceavgifter.

Bidraget riktar sig till elever som inte har avslutat en gymnasieutbildning och ska gå allmänkurs motsvarande grundskola eller gymnasieskola.  För att få bidrag behöver du vara under  20 år och därför inte ha rätt till studiemedel från CSN. Du måste även vara folkbokförd i Håbo kommun under hela studietiden.

Du behöver själv kontakta den folkhögskola där du vill gå först innan du ansöker. Om ersättning beviljas betalas den direkt till folkhögskolan.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Barn och utbildningskontoret
gymnasium.bou@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Antagningsbesked

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa