Fristående förskola - Ansökan om att få utöka antal platser

LÄS MER

Vid ansökan om utökning av antalet platser kräver vi inledningsvis inte in ekonomiskt underlag. Detta kan dock komma att efterfrågas i efterhand om det krävs för ärendets handläggning. 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig firmatecknare ska signera

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa