Felanmälan Håbos utemiljöer

LÄS MER

Starta e-tjänsten för att göra felanmälan om kommunens gator, vägar och utemiljö. Om du vill kan du välja att göra din felanmälan anonymt.

Vid akuta ärenden, gällande vatten och avlopp på allmän mark eller kommunens fastigheter, ring:

Kontaktcenter Håbo kommun telefon 0171-525 00. 
             08:00 - 16:00 måndag till torsdag
             08:00 - 15:00 fredagar
             08:00 - 12:00 dag före helgdag 

             Helgdagar stängt

När kontaktcenter har stängt ringer du till SOSAB, telefonnummer 018-14 21 14.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Alla ärendena hanteras. I vissa fall åtgärdas felet direkt, i andra fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

Alla anmälningar som kommer till oss registreras och dokumenteras. Du kan välja att lämna din felanmälan utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar om så behövs.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

(Version 13)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa