Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen artikel 15 (Rätt till tillgång) har du som enskild rätt att begära ett enhetligt registerutdrag från Håbo kommun, vilket innehåller en sammanfattning över alla register du önskar få reda på som du finns med i och som Håbo kommun är ansvariga för.  

Utlämnande av uppgifter

Håbo kommun erbjuder två olika sätt att begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunen och dess bolag.

Om du har tillgång till BankID kan du använda den här e-tjänsten för att begära ett registerutdrag.

Om du inte har möjlighet att identifiera dig med BankID kan du istället klicka på den här länken för att läsa mer om hur du begär ett registerutdrag som du antingen får skickat till din folkbokföringsadress via rekommenderat brev eller kan hämta i Håbo kommuns Kontaktcenter. För att få tillgång till utdraget på det sättet behöver du kunna legitimera dig med nationellt id-kort, körkort eller pass.

Om din begäran gäller Överförmyndarnämnden, ta direkt kontakt med Överförmyndarnämnden i  Uppsala. Läs mer här.

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera din begäran om registerutdrag  med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder och bolag är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd eller bolag.

Vilka uppgifter behöver jag lämna på blanketten?

De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan. Vi sparar dina personuppgifter i max 3 månader för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

Handläggningstid

Vi kommer att handlägga din begäran om registerutdrag och återkoppla till dig inom en månad.

Dataskyddsombud

För att komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud vänligen kontakta Kontaktcenter på dataskyddsombud@habo.se eller 0171-525 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa