Intresseanmälan mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Håbo kommun arbetar aktivt med att befintliga företag har den yta som krävs för sin verksamhet, antalet nyetablerade företag ska öka och att bostäder med olika typer av upplåtelseform ska bli fler. Kommunen har därför som målsättning att på bästa sätt detaljplanelägga och tillgängliggöra den kommunala mark som på kort och lång sikt kan användas för både verksamheter och bostäder.

Du som är intresserad av att utveckla och exploatera kommunens mark är välkommen att använda kommunens e-tjänster för att lämna in en generell intresseanmälan om mark i Håbo kommun. Din anmälan kommer att sparas och vid specifik markanvisning kontaktas den sökande med information om marken. Om intresse finns för den specifika marken som ska markanvisas görs en ny intresseanmälan i e-tjänsten ”Specifik markanvisning”.

När du skickar in denna intresseanmälan kommer du få ett bekräftelsemail på att din anmälan är mottagen.

Du ansvarar själv för att din e-post och att din information hålls aktuell.

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa