Överlåtelse av exploateringsavtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förfrågan om godkännande av överlåtelse av exploateringsavtal

Krav i exploateringsavtalet

I exploateringsavtalen som är tecknade mellan Håbo kommun och exploatörer, ställer avtalet krav på att överlåtelsen av exploateringsavtal till ny part ska godkännas av kommunen. Ett av syftena med detta godkännande är att styra upp de säkerheter som Håbo kommun enligt exploateringsavtalet har begärt in. En annan aspekt är att Håbo kommun vill föra över alla de krav och överenskommelser som skrivits in i exploateringsavtalet till ny part, så att exploateringen fullföljs enligt ursprungsplanerna fram till att exploateringen är klar.

E-tjänsten

Genom den här e-tjänsten anmäler exploatören en förfrågan om överlåtelse av exploateringsavtal till Håbo kommun. Efter att ett politiskt beslut om ett godkännande av överlåtelse har antagits, kommer Håbo kommun att skriftligen svara på förfrågan.

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Bekräftelse

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Om kompletterande uppgifter behövs kring överlåtelsen kontaktar kommunen kontaktperson i förfrågan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering av sökande exploatör

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa