Inkomstuppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst Inkomstförfrågan för vård och omsorg

Kommunen tar ut avgift för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning som har beslut grundat på socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. Här lämnar du uppgifter för beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Observera att e-tjänsten endast ska användas av dig som redan har fått ett biståndsbeslut, för till exempel hemtjänst eller korttidsboende.

 • Du måste vara folkbokförd i Håbo kommun.

 • Denna e-tjänst kräver inloggning med giltig e-legitimation (bank-id). Om du saknar e-legitimation (bank-id), kontaktar du din bank.
  Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller om du har skyddade personuppgifter var vänlig och kontakta Kontaktcenter så får du hjälp, se nedan. 

 • Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om inkomster och bostadskostnad. Inkomsten för makar/registrerade partners beräknas tillsammans. För sammanboende som ej är gifta beräknas inkomsterna var för sig.

 • Du kan bifoga handlingar i e-tjänsten. Vissa handlingar från banker går att spara ner i PDF-format och bifoga. Det går även bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga, tänk då på att det ska vara läsbart.

Handlingar som ska bifogas:

 • Registerutdrag om ställföreträdarskap vid god man eller förvaltare

 • Kopia på senaste arvodesbeslut

 • Senaste årsbesked som styrker boräntekostnaden

 • Kopia på hyresavi

Mer information om avgifter för vård och omsorg

Du kan läsa mer om avgifter för vård och omsorg på vår webbplats.

 

Har du frågor, kontakta kommunens Kontaktcenter telefon: 0171-525 00, 08:00 - 16:00 måndag till torsdag och 08:00 - 15:00 fredagar.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa