Grundskola och gymnasieskola - Skolportal (Länkportalen IST/ Dexter)

LÄS MER

Länkportalen består av två olika delar.  E-tjänsten öppnas hos extern leverantör.

Håbo - IST Lärande

Här kan du som är vårdnadshavare: 

  • se omdömen för kurser inför utvecklingssamtal,
  • följa kunskapsutvecklingen för ditt barn,
  • se bedömningar för olika arbetsområden i de kurser som ditt barn läser.

Håbo - IST Schema, Frånvaro, Kontaktuppgifter, Betyg m.m. (Dexter)

Här kan du som är vårdnadshavare: 

  • anmäla frånvaro och se redan rapporterad frånvaro
  • hämta användarnamn och välja lösenord till frånvaroappen Dexter
  • ändra dina kontaktuppgifter,
  • se ditt barns betyg, schema, studieplan.

Har du problem att logga in ? 

Kontakta skolexpeditionen på din skola. 

Grundskolor i Håbo

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID