Förskola, pedagogisk omsorg - Behålla plats i Håbo kommun, för barn folkbokförd i annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som flyttar från Håbo kommun och önskar att behålla din plats på förskolan eller i  pedagogiska omsorg i Håbo kommun behöver skicka in en ansökan. 

Har ni delad vårdnad om barnet behöver båda vårdnadshavare signerar ansökan. Medsökanden som saknar bankid behöver signera ett skriftligt samtycke. Samtycket finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten och kan scannas in och bifogas ansökan.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering krävs av samtliga vårdnadshavare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa