Grundskola - Skjuta upp skolplikten till höstterminen det år då barnet fyller 7 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år då barnet fyller 7 år. 

Skolplikten börjar det år då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. 

Har ni delad vårdnad om barnet behöver båda vårdnadshavare signerar ansökan. Medsökanden som saknar bankid behöver signera ett skriftligt samtycke. Samtycket finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten och kan scannas in och bifogas ansökan.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering krävs av samtliga vårdnadshavare
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa