Grundskola och Gymnasieskola - Anmälan om problematisk frånvaro

LÄS MER

Här anmäler skolan en elevs upprepade eller långvariga frånvaro. 

Skolan ska anmäla följande elever:

  • Elever som går i en kommunal skola i kommunen

  • Elever som går i en fristående skola i kommunen och är folkbokförda i Håbo

  • Elever som går på en skola utanför kommunen och är folkbokförda i Håbo

Om eleven är folkbokförd i en annan kommun ska en anmälan även göras till elevens hemkommun. 

Anmälan hanteras av handläggare på Barn- och utbildningskontoret.

Lagstiftning

Enligt skollagens 7 kap. 19a § ska en rektor anmäla till huvudman när det har inletts en utredning om en elevs frånvaro.
Enligt skollagens 7 kap. 22 § ska en huvudman meddela hemkommunen när det har inletts en utredning om en elevs frånvaro.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
skolplikt@habo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa