Förskola, grundskola, fritidshem - Ansökan om plats, byte och uppsägning

LÄS MER

Här kan du som är vårdnadshavare: 

  • Ansökan om plats på en kommunal förskola, fritids eller grundskola
  • Ansöka om att byta till en annan av kommunens förskolor, fritis eller grundskolor
  • Tacka ja eller nej till ett erbjudande om plats från Håbo kommun
  • Säga upp plats i en av våra verksamheter
  • Anmäla flytt från kommunen
  • Anmäla din inkomst inför fakturering av barnomsorgsavgifter

Håbo kommun sköter bara ansökningar till kommunens egna förskolor, fritidshem eller grundskolor. Om du är intresserad av en fristående verksamhet behöver du själv kontakta verksamheten. 

Om du inte är folkbokförd i Håbo

Om ni inte är folkbokförda i Håbo välj ej folkbokförd i kommunen på nedanstående sida. 

https://habo.ist-asp.com/habopub/login.xml

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Håbo Kontaktcenter
kommun@habo.se
0171-525 00
www.håbo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Folkbokföring i Håbo