Fristående förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - Anmäla grundbelopp och ändringar av antal barn/elever

LÄS MER

Denna e-tjänst används till;

  • att anmäla nya fristående verksamheter för rätten till att erhålla grundbelopp

  • ändringar av redan befintlig verksamhet som mottagit nya barn/elever eller där befintliga barn/elever slutar i verksamheten

 Grundskola: Enligt skollagens (2010:800) 10 kap 37-38 § är en godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan berättigad till bidrag. För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i grundskolan ska ett bidrag lämnas av hemkommunen. Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt, samt lokalkostnader. 

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg: Enligt skollagens 8 kap 21-22, 14 kap 15-16 §, 25 kap 11-12 § ska bidrag lämnas av hemkommunen till fristående verksamhet som har rätt till bidrag. Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt, samt lokalkostnader.

Hantering av personuppgifter 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.  
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
grundbelopp.bou@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa