Ansökan om insatser enligt LSS

LÄS MER

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som omfattas av lagen.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
     
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
     
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


Detta formulär kan kräva flera underskrifter
Om sökanden är omyndig ska vårdnadshavaren skriva under formuläret. Vid två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan för att den ska vara giltig. Du som fyller i ansökan måste då uppge personnummer för den andra vårdnadshavaren som sedan skriver under i Mina engagemang på kommunens webbsida. För att han/hon ska få ett meddelande från Mina engagemang om att skriva under måste e-postadress eller mobiltelefonnummer vara registrerat i Mina engagemang. Finns inte dessa kontaktuppgifter registrerade i Mina engagemang måste du upplysa om att han/hon ska gå in och underteckna ansökan.

Det finns också ett blankettalternativ att använda om e-legitimation saknas.

Information om behandling av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa