Lämna in motion till Håbo kommun

LÄS MER

Motioner är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige som beslutar om förslaget. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige tar ställning till ärendet genom ett beslut.

Kommunens kansli tar emot ditt ärende via denna e-tjänst.

Information om behandling av personuppgifter
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är förtroendevald i Håbos kommunfullmäktige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa