Lämna in motion till Håbo kommun

LÄS MER

Motioner är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige som beslutar om förslaget. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige tar ställning till ärendet genom ett beslut.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är förtroendevald i Håbos kommunfullmäktige
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa