Grundskola och anpassad grundskola - Anmälan om varaktig vistelse utomlands

LÄS MER

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller inte barn som flyttar utomlands och som inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare som planerar att ett skolpliktigt barn ska vistas utomlands under minst sex månader eller längre ska anmäla utlandsvistelse till barn- och utbildningskontoret. Till anmälan behöver vårdnadshavare bifoga handlingar som styrker utlandsvistelsen, till exempel ett intyg som visar en kommande skolplacering i utlandet.

Vårdnadshavare behöver också kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en längre utlandsvistelse.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
skolplikt@habo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa