Grundskola och anpassad grundskola - Anmälan om varaktig vistelse utomlands

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller inte barn som flyttar utomlands och som inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vårdnadshavare som planerar att ett skolpliktigt barn ska vistas utomlands under minst sex månader eller längre ska anmäla utlandsvistelse till barn- och utbildningskontoret. Till anmälan behöver vårdnadshavare bifoga handlingar som styrker utlandsvistelsen, till exempel ett intyg som visar en kommande skolplacering i utlandet.

Vårdnadshavare behöver också kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en längre utlandsvistelse.

Samtycke av båda vårdnadshavarna

Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan. Om en vårdnadshavare inte har Bankid kan en samtyckesblankett bifogas anmälan. Blanketten finns att ladda ner på e-tjänstens förstasida. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
skolplikt@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bankid
  • Intyg om skolplacering utomlands
  • Övriga intyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa