Förskola - Ansökan om specialkost eller anpassad kost

LÄS MER

Om ditt barn inte kan äta av den vanliga maten kan barnet få specialkost eller anpassad måltid. Om ni har önskemål om mat anpassad utifrån etiska eller religiösa skäl erbjuder köket ett vegetariskt alternativ.

Det är viktigt att du alltid meddelar köket på förskolan senast klockan 08.00 om barnet av någon anledning inte ska äta mat den dagen.

Fyll i och skriv under blanketten. Lämna blanketten till ansvarig pedagog och en kopia till köket. Din ansökan gäller för ett läsår i taget och du behöver göra en ny ansökan varje hösttermin.