Grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola - Ansök om skolskjuts

LÄS MER

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

Skolskjuts beviljas i första hand i form av ett UL-kort som du kan använda på UL:s ordinarie bussar. Du kan också ansöka om att få skolskjuts i form av skoltaxi till exempel om vägen till bussen är farlig eller du inte kan resa med vanlig kollektivtrafik.

Vem kan få skolskjuts?

För att få skolskjuts finns det två fastställda krav som du måste uppfylla:

 • Du bor i Håbo kommun och går i förskoleklass, grundskola,anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) eller anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola).
 • Du går på din anvisade skola, oftast den som ligger närmast hemmet. I vissa fall kan du ha rätt till skolskjuts även om du har valt en annan skola.

Du måste även uppfylla något av de här kraven

 • Din skolväg ska vara längre än
  - 2 km för elev i förskoleklass
  - 3 km för elev i årskurs 1 - 3
  - 4 km för elev i årskurs 4 - 6
  - 5 km för elev i årskurs 7 - 9
  - 6 km för elev i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan)
 • Din väg till skolan är farlig för dig på grund av trafiken.
 • Du har ett funktionshinder som gör det svårare för dig att själv ta dig mellan hemmet och skolan.
 • Du har andra särskilda skäl som gör det svårare för dig att själv ta dig mellan hemmet och skolan.

Läs mer på håbo.se/skolskjuts

 

Frågor om e-tjänsten

Håbo Kontaktcenter
kommun@habo.se
017152500
www.håbo.se/skolskjuts

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-ID