Grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola -Skoltaxi vid olycksfall

LÄS MER

Håbo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller alla barn och elever som bor i kommunen och som går i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Om du under en tillfällig period inte själv kan ta dig till skolan på grund av en olycka så kan du få hjälp med transport till och från skolan. Du eller din vårdnadshavare anmäler olyckan direkt till kommunens försäkringsbolag så hjälper de dig.

Tänk på att:

  • Du behöver ett intyg från behandlande läkare att du har behov av taxi. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
  • Innan taxiresorna påbörjas måste försäkringsbolaget kontaktas för godkännande.
  • Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Håbo Kontaktcenter
kommun@habo.se
017152500

Följande behövs för e-tjänsten

  • Sjukintyg