Grundskola och anpassad grundskola - Ansökan om att börja årskurs 1 det år barnet fyller 6 år

LÄS MER

Vårdnadshavare kan ansöka om att ett barn ska börja årskurs 1 i grundskolan utan att först ha gått förskoleklass till exempel när ett barn behöver gå anpassad grundskola.