Grundskola och anpassad grundskola - Ansökan om rätt att slutföra efter skolpliktens upphörande

LÄS MER

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år till om du inte nått upp till grundskolans kunskapskrav.

Din vårdnadshavare kan ansöka om att gå kvar i grundskolan efter årskurs 9. Beslut om att gå kvar i grundskolan prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.