Grundskola och anpassad grundskola - Ansökan om skolpliktens tidigare upphörande

LÄS MER

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Om du har gått om en eller flera årskurser så tar skolplikten senast slut när du fyller 18 år. Men du har alltid rätt att gå klart årskurs 9.

Om du har uppnått alla kunskapsmål i grundskolan innan årskurs 9 kan din vårdnadshavare ansöka om att skolplikten ska upphöra tidigare.

Beslut om skolpliktens upphörande prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.