Bokning lotsmöte

LÄS MER

Lotsmötena är ett forum där företag kan ställa frågor kring exempelvis sin etablering i Håbo kommun och kommunens förvaltningar kan berätta vad som krävs för att komma vidare. I stället för att kontakta varje förvaltning och avdelning separat samlas alla vid ett och samma tillfälle.

Kommunens företagslots bjuder in de förvaltningar som berörs av ditt företags ärende till ett möte där frågor kan lyftas och få en mottagare. Alla frågor kanske inte får svar vid ett första möte, men förvaltningarna kan ta med frågorna och återkomma med svar. Vid mötet kommer man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget och kommunen ska se ut.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa