Gymnasieskola - Byte till Fridegårdsgymnasiet

LÄS MER

Här kan du ansöka om att byta till Fridegårdsgymnasiet nationellt program. 

Ansökningar till specialpedagogisk profil eller Introduktionsprogrammet (IM)

Om du är intresserad av introduktionsprogram eller vår specialpedagogiska verksamhet på nationella program för elever inom autismspektrum kontaktar du oss direkt om hur du byter.  Kontakta vår studie- och yrkesvägledare kristina.lohr.johannesson@habo.se

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.


 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Fridegårdsgymnasiet
syv.fridegard@edu.habo.se
www.håbo.se/fridegårdsgymnasiet

Följande behövs för e-tjänsten

  • Slutbetyg från grundskola
  • Studieplan från din nuvarande skola
  • Betyg från gymnasiet (om du har)
  • Aktuella kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa