Entreprenörsrapport

LÄS MER

Efter installation av avloppsanläggning behöver en entreprenörsrapport lämnas in till Håbo kommun som beskriver hur installationen av anläggningen har gjorts.
Det är fastighetsägaren/sökandes som ska se till att entreprenörsrapporten skickas in.

Det ska även bifogas bilder som visar arbetet i samband med installationen av anläggningen.

Miljöenheten granskar sedan entreprenörsrapporten och skickar ett slutintyg till fastighetsägaren/sökanden.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilder på avloppsanläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa