Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det krävs en anmälan för hygienisk behandling som till exempel fotvård, akupunktur och tatuering.

Det ska även skickas med en planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning.  Rita ut var behandlingsplats/er, handtvättställ, utslagsvask för fotbadsvatten, plats för rengöring av utrustning, städutrymme och toaletter är placerade i lokalen. Ritningen bör göras i lämplig skala, t ex 1:50 eller 1:100.

Även ventilationsprotokoll med luftflöden angivna ska lämnas in med anmälan.

Miljöenheten granskar anmälan och kontaktar sökande om det behövs kompletteringar.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa