Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd?

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Du kan beviljas parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Tillståndet är i första hand till för den som själv kör sitt fordon. För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska vara av medicinskt, fysiskt och/eller psykisk karaktär. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte ett skäl för att beviljas ett tillstånd.

För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

 

Har du fått tillståndet som förare får det endast användas när du själv kör bilen. Om du har fått tillståndet som passagerare får det endast nyttjas när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

Vår handläggningstid är ungefär åtta (8) veckor

Om du hellre vill vill göra ansökan genom att skicka in den manuellt går det att ladda ner en blankett. Använd då knappen "Ladda ner blankett". 

Se ytterligare information här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foto på sökande (typ passfoto)
  • Sökandes underskrift
  • Läkarutlåtande
  • Ev. kopia av tillstånd från annan kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa