Anmälan om extra kärl för en- och tvåbostadshus samt fritidshus

LÄS MER

Extra abonnemang – kärl, här kan du anmäla om du är i behov av att teckna ett abonnemang med ytterligare kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.

Se kostnad i Håbo kommuns avfallstaxa, sidan 10.

Om du inte vill använda e-tjänsten så kan du ladda ner en blankett och lämna in ansökan till kommunen. Använd i så fall knappen "Ladda ner blankett". 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa