Ansökan om uppehåll i avfallshämtning

LÄS MER

Fastighetsägare bör uppfylla följande villkor för att få uppehåll:

1. Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa.

2. Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.

3. Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen.

4. Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex månader.

Om du inte vill använda e-tjänsten så kan du ladda ner en blankett och lämna in ansökan till kommunen. Använd i så fall knappen "Ladda ner blankett". 

Vi eventuella frågor, vänligen kontakta Kontaktcenter på 0171-52500 eller Epost: kontaktcenter@habo.se

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-leg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa