Anmälan om delade sopkärl

LÄS MER

Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma kärl under förutsättning att:

1. Ett ordinarie abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang.

2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang.

3. Det är högst 500 meter mellan kärlens ordinarie uppställningsplats.

4. Krav enligt avfallsföreskrifterna är att locket på fyrfackskärlen ska kunna stängas samt kärlets vikt inte får överstiga 15 kilo.

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för kärlen. Hushåll som delar sopkärl betalar varsin grundavgift och delar på abonnemangsavgiften.

Observera! Om ni är fler än två hushåll som vill dela kärl, använd blanketten. Klicka då på "Ladda ner blankett"

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp?
Kontaktcenter i Håbo kommun hjälper dig. Du når dem på telefon: 0171-525 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av båda sökanden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa