Förslag på ny e-tjänst eller förbättringsförslag på befintlig e-tjänst

LÄS MER

Håbo kommun vill förenkla dina kontakter med oss genom att erbjuda fler e-tjänster på vår webbsida. Därför vill vi ta reda på vilka e-tjänster du som medborgare har behov av att kunna använda hos kommunen som inte finns.

Vad skulle du vilja kunna anmäla eller ansöka om hos kommunen när du själv har tid att göra det? Eller vad vill du förbättra i redan befintlig e-tjänst? Skicka in dina önskemål till oss via denna e-tjänst.

Dataskyddsförordningen.

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda e-tjänster kring vatten och avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa