Grundskola - Anmälan om praktikplats (prao)

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare för ett barn i grundskolan anmäla vilken praktikplats som ditt barn ska vara på under prao-tiden.  

Information om prao

  • Arbetstiden får omfatta högst 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka, fördelade på fem dagar.

  • Arbetstiden bör så långt som möjligt följa praoplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00.

  • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen.

  • Eleven är försäkrad genom skolan.

  • Företaget rapporterar elevens eventuella frånvaro till skolans studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare anmäler eventuell frånvaro på samma sätt som vid skoldagar.

För mer information- kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola. 

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.  
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa