Grundskola - Riskbedömning vid praktik (prao)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ska vara handledare för en grundskolelev behöver göra en riskbedömning av praktikplatsen.  Riskbedömningen skickas till skolan. 

Det är Arbetsmiljöverkets föreskrifter som reglerar vad som gäller kring minderåriga i arbetslivet. Läs igenom dem innan praktiken startar.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbsida vad som gäller för minderåriga på arbetsplatsen. 

För mer information- kontakta studie- och yrkesvägledaren på elevens skola

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.  
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver signering med Bankid

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa