Förskola och grundskola - Anmäl interkommunal ersättning för barn och elever i annan kommuns verksamhet

LÄS MER

Denna e-tjänst används till att:

  • anmäla nya kommunala verksamheter som har tagit emot barn och elever från Håbo kommun. 
  • ändringar av redan befintlig verksamhet som mottagit nya barn/elever eller där befintliga barn/elever slutar i verksamheten

Anmälan ska göras för följande verksamheter: 

  • Pedagogisk omsorg
  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Anpassad grundskola
  • Fritidshem
  • Fritidsklubb

Hantering av personuppgifter 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.  
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
grundbelopp.bou@habo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa