Förskola och fritidshem - ändring av faktura för barnomsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är vårdnadshavare anmäla: 

  • delad faktura- när vårdnadshavarna inte bor i samma hushåll
  • ensam plats- när det bara är en vårdnadshavare som använder platsen i förskola eller fritidshem
  • ändrad räkningsmottagare- när den andra vårdnadshavaren ska betala hela fakturan

Kom ihåg att du som vårdnadshavare har en skyldighet att meddela ändrade familjeförhållanden eller inkomster som kan påverka din avgift. Ändringar gäller från nästkommande månadsskifte. Vi ändrar inte avgifter retroaktivt. 

Båda vårdnadshavarna behöver godkänna anmälan

Om ni har delad vårdnad behöver båda vårdnadshavare signera ansökan. Om en vårdnadshavare saknar bankid behöver denne signera ett skriftligt samtycke. Blankett för skriftligt samtycke finns att ladda ner. Du kan bifoga det undertecknade samtycket i ansökan.

Vid anmälan om delad faktura får varje vårdnadshavare en egen faktura med avgiften för förskola eller fritidshem. Avgifterna baseras på separata beräkningar av vardera vårdnadshavares hushålls gemensamma inkomst.

Båda vårdnadshavare behöver lämna in inkomstuppgift och schema för sina respektive hushåll. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Detta innebär att två avgifter räknas fram som gäller samma barn.  Om det ena hushållet har högre inkomster betalar det en större del av avgiften. De sammanlagda avgifterna överskrider aldrig maxavgiften. 

Tänk på att om ni vill avsluta placeringen helt behöver båda vårdnadshavarna säga upp sin del av platsen.  Om bara en vårdnadshavare säger upp platsen får den andra vårdnadshavaren själv betala hela avgiften.  Då upphör delad faktura att gälla. 

Ensam plats betyder att endast en vårdnadshavare använder platsen i förskola eller fritidshem. Avgiften beräknas då bara på inkomsterna som den ena vårdnadshavaren och dess hushåll har.  Den vårdnadshavare som inte använder platsen kan inte hämta och lämna barnet på förskolan eller fritidshemmet.

Vid anmälan om ändrad räkningsmottagare kan du ändra vilken vårdnadshavare som räkningen ska adresseras till. Ändringen påverkar inte hur avgiften är beräknad.

Hantering av personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

 

Frågor om e-tjänsten

Håbo Kontaktcenter
kommun@habo.se
0171-52500
www.håbo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa