Anmälan om nytt avfallsabonnemang för en- och tvåbostadshus samt fritidshus

LÄS MER

Information gällande avfallsabonnemang

I Håbo kommun är standard abonnemanget två stycken fyrfackskärl. I kärl 1 sorteras matavfall, restavfall, färgat glas samt tidningar och returpapper. I kärl 2 sorteras plastförpackningar, pappersförpackningar, metall samt ofärgat glas. 

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.

Vill du veta mer så finns informationen på habo.se/avfall

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera denna e-tjänst.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
0171-525 00 (vxl)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa